Home
 

ΙΡΙΔΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Στην ΟΜΙΚΡΟΝ δεν θα συμβιβαστείτε με τα έτοιμα, διότι μπορείτε να προσαρμόσετε το λογισμικό σας, στα δικά σας μέτρα. Έτσι θα ικανοποιήσετε ακριβώς τις ανάγκες σας, χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.

Τα προϊόντα λογισμικού της ΟΜΙΚΡΟΝ σας δίνουν την δυνατότητα να τα παραγγείλετε, κομμάτι-κομμάτι επιβάλλοντας τα δικά σας "θέλω", και δημιουργώντας την σύνθεση των προγραμμάτων, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές σας ανάγκες.

 

 

Τιμοκατάλογος, Ιούλιος 2024

No.Σ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΥΡΩ

Απαιτεί

Ζ1

Διαχείριση πελατολογίου, Πρόσωπα / Ασφαλιζόμενοι
Αποθήκευση και διαχείριση φωτογραφιών
Ετικετογράφος

640

-

Ζ2

Παραστατικά / Ασφαλιστικά Έγγραφα, Προσφορές, Προτάσεις, Συμβόλαια, Ανανεώσεις, Ακυρώσεις, Πρόσθετες Πράξεις,
Δάνεια, Συνδρομές, Τραπεζικές κάρτες

*

Ζ1

Ζ3

Εταιρίες / Ασφαλιστικά & Τραπεζικά Προϊόντα,
Ανάπτυξη συμπληρωματικών καλύψεων,
Αναλυτική παρακολούθηση εισερχομένων προμηθειών

*

Ζ2

Ζ4

Εισπράξεις από Ασφαλιζόμενους, Εκτύπωση αποδείξεων

*

Ζ2

Ζ5

Πληρωμές προς Εταιρίες, Εκτύπωση αποδείξεων

*

Ζ2

Ζ6

Συνεργάτες «επίπεδο Α'»,
Όριο 3 κατηγοριών προμηθειών (χωρίς δομή «δέντρου»),
Απλή παρακολούθηση εξερχομένων προμηθειών

*

Ζ3

Ζ7

Πληρωμές, προμηθειών προς Συνεργάτες,
Εισπράξεις προμηθειών από Εταιρίες,
Εκτύπωση αποδείξεων

*

Ζ6

Ζ38

Ταχυπληρωμές ΕΛ.ΤΑ. Εκτύπωση ταχυπληρωμών

*

Ζ4

No.Σ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΥΡΩ

Απαιτεί

Ζ8

Συνεργάτες «επίπεδο Β'»,
Απεριόριστες κατηγορίες προμηθειών,
Αναλυτική παρακολούθηση εξερχομένων προμηθειών,
Υπερπρομήθειες δομής «δέντρου»,
Αναλύσεις εκκαθαρίσεων

*

Ζ3

Ζ15

Μαζικές εργασίες (εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές, διαγραφές,
εκτυπώσεις, αλλαγές)

*

Ζ2

Ζ34

Καταγραφικό σύστημα, παρακολούθησης ενεργειών χρηστών

*

Ζ1

Ζ9

Εντολές, Ζημιές, Ανακλήσεις, Επαναφορές, Ζημιωθέντες, Μάρτυρες, Θύματα, Έξοδα, Συνεργεία, Δικηγόροι, Δικαστήρια, Πραγματογνώμονες

*

Ζ1

Ζ41

Αυτοψίες, Προασφαλιστικοί Έλεγχοι,
Πραγματογνωμοσύνες, Πραγματογνωμοσύνες Σ.Α.Π.,
Ανταλλακτικά, Αξίες, Επισυναπτόμενα έγγραφα, Αξιολόγηση, Φωτογραφίες,
Εκτύπωση Αυτοψίας, Εκτύπωση Προασφαλιστικού Ελέγχου,
Εκτύπωση Πραγματογνωμοσύνης, Εκτύπωση Πραγματογνωμοσύνης Σ.Α.Π.

*

Ζ9

Ζ10

Αποζημιώσεις προς Ζημιωθέντες, Εκτύπωση αποδείξεων

*

Ζ9

Ζ12

Εισπράκτορες, Απλή παρακολούθηση εισπρακτικών προμηθειών

*

Ζ2

Ζ13

Λογιστήριο, 'Εσοδα/Έξοδα

*

Ζ1

Ζ14

Αξιόγραφα, Επιταγές, Γραμμάτια, Τράπεζες, Ξένα Νομίσματα

*

Ζ1

No.Σ.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩ

Απαιτεί

Ζ16

"Τελευταία Εικόνα" και "Επόμενη Ανανέωση" Συμβολαίων & Ανανεώσεων

*

Ζ2

Ζ17

Μαζική αυτόματη δημιουργία Προτάσεων, Ανανεώσεων και Προσθέτων Πράξεων

*

Ζ2

Ζ18

Bonus παραγωγής, Loss Ratio, Στρατολόγηση συνεργατών,
Mέσοι όροι αποπληρωμής συμβολαίων

*

Ζ8

Ζ19

Λογιστικοποίηση παραστατικών Μεσιτικής Εταιρίας ή Πρακτορείου

*

Ζ8

Ζ20

Λογιστικοποίηση παραστατικών Ασφαλιστικής Εταιρίας

*

Ζ8

Ζ51

Δελτία παραλαβής παραστατικών

*

Ζ15

No.Σ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩ

Απαιτεί

Ζ21

Εισαγωγή των δεδομένων από παλαιότερο πρόγραμμα
(βασικά στοιχεία Συμβολαίων και Ασφαλιζόμενων)

*

Ζ1,2

Ζ22

Ταχυπληρωμές ΕΛ.ΤΑ.
Αυτόματη ηλεκτρονική σύνδεση με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ

*

Ζ4,38

Ζ31

Ειδικό αρχείο για την εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων
(Ασφαλιζόμενοι, Παραστατικά, εισπράξεις, κ.λπ.)

*

Ζ1,2

Ζ36

Σύνδεση κεντρικού συστήματος (έδρας) με υποκαταστήματα,
Αυτόματη μεταφορά προτάσεων, παραγωγής και εισπράξεων
(πολλαπλές σειρές ταμείων)

*

Ζ1,2

Ζ37

Σύνδεση κεντρικού συστήματος (έδρας) με Laptop συνεργατών,
Αυτόματη μεταφορά προτάσεων, παραγωγής και εισπράξεων

**

Ζ1,2

Ζ32

O.DB.C. DRIVER

*

-

Ζ39

Αυτόματη ηλεκτρονική σύνδεση με Ασφαλιστική Εταιρία

*

Ζ1,2

Ζ40

Εγκατάσταση υποσυστημάτων σε εταιρικό INTERNET SITE,
Ολοκληρωμένες δυνατότητες απόκρυψης παραγωγής ανά συνεργάτη,
Παρακολούθηση παραγωγής από απόσταση

*

Ζ3

Ζ421

Μαζική & ατομική αποστολή SMS

*

Ζ1

Ζ422

Μαζική & ατομική αποστολή SMS plus
(σε συνδυασμό με παραστατικά)

*

Ζ2

Ζ423

Ατομική αποστολή SMS

*

Ζ1

No.Σ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΥΡΩ

Απαιτεί

Ζ23

Σύστημα ανάπτυξης τιμολογίων Ασφαλιστικών Εταιριών, Expert System

*

Ζ3

Ζ28

Συνθέσεις Πιστοποιητικών Ασφάλισης

*

Ζ23

Ζ29

Έκδοση / εκτύπωση ασφαλιστήριων Συμβολαίων ή Πιστοποιητικών Ασφάλισης
(για κάθε κλάδο ξεχωριστά)

*

Ζ23,28

Ζ30

Αυτόματη ηλεκτρονική επικοινωνία με Υ.Σ.Α.Ε.
Αυτόματη ηλεκτρονική επικοινωνία με Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

*

Ζ17

  • όλες οι αναγραφόμενες τιμές, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Με την έκδοση του τιμολογίου επιβαρύνονται με το τρέχον καθεστώς Φ.Π.Α.
  • οι τιμές αφορούν την χρήση των προγραμμάτων σε 1 θέση εργασίας. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΕΣ για να υπολογίσετε την επιβάρυνση για κάθε επιπλέον θέση εργασίας.
  • τα συστήματα με αριθμό, Ζ19, Ζ20, Ζ21, Ζ22, Ζ29, Ζ30, Ζ31, Ζ36, Ζ37, Ζ39, Ζ40 και Ζ423, δεν επιβαρύνονται από τις θέσεις εργασίας.
  • τα συστήματα με αριθμό, Ζ421, Ζ422 και Ζ423, προυποθέτουν την ύπαρξη ετησίου συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης.
  • * επικοινωνήστε μαζί μας, για να προσθέσετε και το υποσύστημα αυτό.
  • ** χρέωση ανά συνεργάτη.
  • κάθε επιπλέον εργασία που παρέχεται στην έδρα της ΟΜΙΚΡΟΝ και δεν καλύπτεται από σύμβαση υποστήριξης ή τρέχουσα εγγύηση, ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ με 50 ευρώ για την πρώτη ώρα και 30 για κάθε επόμενη ώρα. Σε περίπτωση μετάβασης τεχνικού στην έδρα του πελάτη (εντός νομού Αττικής) οι τιμές αυτές είναι 60 και 40 ευρώ αντίστοιχα.
  • ο συγκεκριμένος τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. Η ΟΜΙΚΡΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον τιμοκατάλογο αυτό, χωρίς προειδοποίηση.
  • η αποστολή της παραγγελίας μπορεί να γίνει στην διεύθυνση σας, με την υπηρεσία Πόρτα-Πόρτα των ΕΛ.ΤΑ. Εάν το επιθυμείτε, οι παραγγελίες, αποστέλλονται και με αντικαταβολή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΥ
en
Τελευταία ενημέρωση:
10/07/2024 22:06:42

Επισκέπτες online 1

Live Support is OFFLINE!
 
 
 

Όροι τόπου    Δήλωση απορρήτου
   
Πνευματικά δικαιώματα (c) 1994-2023 ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
σήματα κατατεθέντα, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα

 

Ενημερώστε ένα φίλο Εκτύπωση Εμπρός Αρχική ΣελίδαΠίσω