Home
 

ΙΡΙΔΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Γνωρίζοντας καλύτερα από όλους τις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς η ΟΜΙΚΡΟΝ προσφέρει σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις την ΙΡΙΔΑ®, το κορυφαίο εξειδικευμένο ασφαλιστικό λογισμικό.

Με προσιτή τιμή και ολοκληρωμένο φάσμα λειτουργιών, σε συνδυασμό με συνεχή και υψηλού επιπέδου υποστήριξη, η ΙΡΙΔΑ® είναι εύκολη στο ξεκίνημα και τόσο ισχυρή, ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε ιδιαιτερότητα και ανάγκη. Είτε είστε, ένας πρωτόπειρος χρήστης, είτε ένας έμπειρος, η ΙΡΙΔΑ® αποτελεί τo βασικό λογισμικό που χρειάζεστε για να οδηγήσετε την επιχείρηση σας ένα βήμα μπροστά.

Με την ΙΡΙΔΑ® οι εργασίες ρουτίνας γίνονται αυτόματα και οι σύνθετες απλουστεύονται. Οι σύγχρονες τεχνολογίες της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, γίνονται προσιτές καθιστώντας τις ανταλλαγές δεδομένων μια καθημερινή απλή εργασία. Τα σύντομα αποτελέσματα που θα έχετε, μπορούν να σας οδηγήσουν σε νέα επίπεδα υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες σας, συντελώντας στην πρόοδο της επιχείρησης σας.

Η ΙΡΙΔΑ® θα αποτελέσει και για εσάς, ένα επιτυχημένο εργαλείο, επιστρέφοντάς σας πολλαπλάσια τα χρήματα που θα διαθέσετε για να την αποκτήσετε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • ολοκληρωμένη διαχείριση πελατολογίου
 • εορτολόγιο, γενεθλιολόγιο, διευθυνσιογράφος, αυτοκόλλητες ετικέτες
 • εξελιγμένο σύστημα αυτόματης ατομικής και μαζικής αποστολής SMS
 • παρακολούθηση προσφορών, αιτήσεων, συμβολαίων, ανανεωτηρίων, δόσεων, αποδείξεων, προσθέτων πράξεων, ακυρώσεων, δανείων, πιστωτικών καρτών, συνδρομών, χρηματιστηριακών πράξεων, κ.λπ.
 • παρακολούθηση ταμείου εισπράξεων και πληρωμών. Εκτύπωση αποδείξεων σε μηχανογραφικό έντυπο ή χαρτί Α4

 • ληξιάρια, ανείσπρακτα, άκυρα
 • λογιστική παρακολούθηση με πλήρη καταγραφή για κάθε ασφαλιστικό παραστατικό ανά εταιρία, συνεργάτη, εισπράκτορα, ασφαλιζόμενο, ασφαλιστικό πακέτο, κάλυψη
 • έτοιμες βάσεις δεδομένων για άμεση λειτουργία (πόλεις, επαγγέλματα, χρήσεις, χρώματα, κ.λπ.) με στοιχεία υψηλής ακρίβειας

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (E.R.P.). Καταγραφή όλων των προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών για κάθε υποψήφιο ή ενεργό πελάτη (ο απόλυτος ορισμός της έννοιας «ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», με την υλοποίηση της λογικής «ΠΡΟΣΩΠΑ», σχεδιάστηκε το 1995 από την ΟΜΙΚΡΟΝ και υιοθετήθηκε σαν ιδέα, από πολλούς κατασκευαστές προγραμμάτων)
 • σύνδεση με το Ms_Word και το Ms_Excel
 • σύνδεση με οπτικό σαρωτή εγγράφων (scanner, camera) για την διαχείριση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση φωτογραφιών και εγγράφων
 • καταχώρηση εισπράξεων και πληρωμών, χωρίς την ύπαρξη συμβολαίων (προκαταβολές). Αυτόματος συμψηφισμός αυτών των εγγραφών με το νέο συμβόλαιο
 • δυνατότητες μετασχηματισμού των παραστατικών από τον ένα τύπο στον άλλο
 • ενηλικιώσεις χρεωστικών υπολοίπων συνεργατών
 • οικονομικές υποχρεώσεις, ημερολόγια, ισοζύγια

 • επιλογή των ασφαλιστικών προϊόντων (πακέτων) όπως και των καλύψεων ανά πακέτο. Στα πακέτα είναι δυνατό να οριστούν και να σχεδιαστούν όλα τα επιμέρους στοιχεία που περιγράφουν τον κίνδυνο (έδρα, ίπποι, χρήση, μήκος πλοίου, διεύθυνση, παρατηρήσεις, μέτρα πυρασφάλειας, κ.λπ.)
 • μητρώο συμβολαίων και ζημιών, εναρμονισμένα στις απαιτήσεις της εφορίας
 • δελτία παραλαβής παραστατικών και διαχείριση μητρώου παραλαβών
 • προμήθειες εισερχόμενες και εξερχόμενες σε πολλαπλά επίπεδα (στα καθαρά, στα μικτά, σε ποσό ευρώ, επί εισπράξεων, επί δεδουλευμένων, επί μη δεδουλευμένων, προμήθειες ζωικών συμβολαίων, «ενηλικιώσεις» προμηθειών, ειδικές συμφωνίες, φόροι, κ.λπ.). Παρακολούθηση ανά ημερολογιακό διάστημα, εταιρία, ασφαλιστικό πακέτο, συνεργάτη, εισπράκτορα, κάλυψη, συμβόλαιο, κάλυψη ανά συμβόλαιο

 • διαχείριση συνεργατών σε Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ. Τρεις κατηγορίες συνεργατών. Ανάπτυξη προμηθειών χωρίς την δομή «δέντρου»
 • ειδικό καταγραφικό σύστημα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των μεταβολών στα βασικά στοιχεία των παραστατικών
 • διαχείριση συνεργατών σε Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ. Ανάπτυξη προμηθειών συνεργατών με δομή «δέντρου». Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών συνεργατών (ασφαλιστές, unit, manager, δόκιμοι, πρακτορεία, εισπράκτορες, κ.λπ.). Δυνατότητες για πολλαπλά «δέντρα» σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ειδικά πρόσθετα Bonus σε 3 επίπεδα. Δυνατότητα απόδοσης προμηθειών επί της εισερχόμενης προμήθειας που λαμβάνει η έδρα

 • ιστορικότητα συμβολαίων, αποτύπωση «τελευταίας εικόνας» και «επόμενης ανανέωσης»
 • αναλυτική παρακολούθηση εντολών (πραγματογνωμοσύνες), ζημιών, ανακλήσεων και μεταβολών σε όλους τους κλάδους. Διαχείριση πληρωμών, καταγραφή ζημιωθέντων (προσώπων και πραγμάτων), σύνδεση δικηγόρων, απόδοση χαρτοσήμου, έλεγχος ασφαλιστικών ταμείων, πραγματογνώμονες, δικαστήρια, συνεργεία, κ.λπ.
 • πραγματογνωμοσύνες, ανταλλακτικά, σχετιζόμενα έγγραφα, αξιολογήσεις, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες, εκτύπωση πραγματογνωμοσύνης, εκτύπωση προασφαλιστικού, κ.λπ.
 • ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αξιογράφων (γραμμάτια, επιταγές, πιστωτικές, κ.λπ.). Σύνδεση με συμβόλαια, ζημιές και λογιστήριο
 • σύστημα δημιουργίας λογιστικών εγγραφών (Έσοδα/Έξοδα) για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας (λογαριασμοί, μισθοδοσίες, κ.λπ.)
 • ειδικά προγράμματα μαζικών ενεργειών με σύνθετες λειτουργίες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • συγκριτικής τιμολόγησης, ανάμεσα σε δεκάδες ασφαλιστικές εταιρίες, με κάθε δυνατή παράμετρο και οριακή ακρίβεια
 • έκδοσης συμβολαίων, αντασφαλιστηρίων, συνασφαλιστηρίων και πιστοποιητικών ασφάλισης (cover notes). Ειδικές διαδικασίες για καθημερινή έκδοση μεγάλου όγκου εγγράφων σε πολλούς εκτυπωτές
 • μαζικής παραγωγής για όλους τους τύπους των ασφαλιστικών εγγράφων. Αυτόματος και ακριβής υπολογισμός ασφαλίστρων. Αυτόματος και ακριβής υπολογισμός διαφορών στις πρόσθετες πράξεις
 • μεταφοράς παραγωγής από εταιρία σε εταιρία και από συνεργάτη σε συνεργάτη
 • αυτόματη «γεφύρωση» με οποιοδήποτε λογιστικό πρόγραμμα. Δυνατότητα προσαρμογής για α) πρακτορείο β) μεσιτική εταιρία γ) ασφαλιστική εταιρία δ) όλες τις μορφές ταυτόχρονα. Όλες οι εγγραφές είναι δυνατό να αποτυπωθούν σε λογιστικά άρθρα. Τα άρθρα αυτά μπορούν να επηρεαστούν, πριν μεταφερθούν στο λογιστικό πρόγραμμα
 • ηλεκτρονική αποτύπωση συμβολαίων με bar code
 • ισχυρότατο κύκλωμα απόδοσης BONUS (bonus παραγωγής, lossratio, συνθέσεις χαρτοφυλακίου, ποιότητα χαρτοφυλακίου, στρατολογήσεις, κ.λπ.)
 • εκτύπωση ταχυπληρωμών και αντικαταβολών. Αυτόματη ενημέρωση από ΕΛ.ΤΑ.
 • εξαγωγή και εισαγωγή στοιχείων για επικοινωνίες με διαφορετικά μηχανογραφικά συστήματα ή μεταφορές δεδομένων (Ms_Access, Ms_Word, Ms_Excel, Ms_Query, κ.λπ.)
 • αυτόματη εισαγωγή στοιχείων από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες
 • διπλή-παράλληλη καταχώρηση συμβολαίων για αυτόματη αναζήτηση λανθασμένων καταχωρήσεων (η μέθοδος εφαρμόζεται σε τράπεζες στα υπουργεία οικονομικών, παιδείας, κ.λπ.)
 • ενημέρωση γραφείου διεθνούς ασφάλισης
 • ενημέρωση και επικοινωνία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών / Υ.Σ.Α.Ε.
 • εισαγωγή των στοιχείων από το παλαιό σας πρόγραμμα
 • ειδικό καταγραφικό σύστημα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ενεργειών του κάθε χρήστη

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • δυνατότητες συνθέσεων πιστοποιητικών ασφάλισης (cover notes) και εκτύπωση σε ενιαίο ειδικό έντυπο
 • αυτόματη παραγωγή ανανεωτηρίων. Το υποσύστημα αυτό, δημιουργεί τις νέες εγγραφές και υπολογίζει τα νέα ασφάλιστρα. Λαμβάνει υπόψη του κάθε δυνατή παράμετρο (ζημιές, Β.Μ, ηλικία, κ.λπ.)
 • αυτόματη παραγωγή προτάσεων. Μεταφορά των συμβολαίων από μία ασφαλιστική εταιρία σε μία άλλη με ένα πλήκτρο. Δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης αυτών των προτάσεων. Δυνατότητα εξαγωγής των προτάσεων αυτών σε ηλεκτρονικό αρχείο
 • αυτόματη παραγωγή πρόσθετων πράξεων. Το υποσύστημα αυτό, υπολογίζει αυτόματα τα ασφάλιστρα και μπορεί να τα αναλογίζει σε ημέρες. Λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους (ζημιές, Β.Μ, ηλικία, κ.λπ.)
 • σύστημα ανάπτυξης τιμολογίων (expert system). Το υποσύστημα αυτό, είναι μοναδικό διότι μπορεί να διδαχθεί, από τον χρήστη την συμπεριφορά σε κάθε παράμετρο τιμολόγησης. Μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε ασφαλιστική εταιρία και η ανάπτυξη είναι δυνατό να γίνει για οποιοδήποτε πεδίο, που βρίσκεται μέσα στην εφαρμογή (π.χ. χρώμα αυτοκινήτου, μόρφωση ασφαλιζόμενου, οικογενειακή κατάσταση ασφαλιζόμενου, ημερομηνία γέννησης, ηλικία αυτοκινήτου, κ.λπ.)
 • ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας λογιστικών εγγραφών. Με το υποσύστημα αυτό, είναι δυνατό να παραχθούν όλα τα λογιστικά άρθρα, που χρειάζεται μία επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας (έξοδα, λογαριασμοί, μισθοδοσία, κ.λπ.)
 • δυνατότητα σύνδεσης με ειδική δικτυακή πύλη, όπου οι συνεργάτες καταχωρούν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά. Aπομακρυσμένα υποκαταστήματα εκδίδουν τα συμβόλαια, ενώ οι συνεργάτες, αλλά και οι ασφαλιζόμενοι, μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση των συμβολαίων τους και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ MΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΕΣΗ

 • αυτόματη ενημέρωση από το internet (Live Update)
 • διαχείριση χρηστών, με σύνθετους περιορισμούς των δυνατοτήτων τους
 • ειδική μέθοδος αποθήκευσης αρχείων (back-up). Απόλυτη ασφάλεια, ώστε να μην «χαθούν» ποτέ τα δεδομένα σας
 • ποικιλία από ολοκληρωμένες λίστες, που λειτουργούν με σύνθετα ερωτήματα, δυναμικά φίλτρα, οριζόμενες μεθόδους ταξινόμησης και πολλαπλά επίπεδα συνόλων
 • πραγματική on-line σχεδίαση σε κάθε επίπεδο. Όλες οι εργασίες είναι αυτόματες και δεν «μπλοκάρονται». Οι εγγραφές μεταβάλλονται ή ακυρώνονται (ανά πάσα στιγμή) χωρίς να δημιουργούν προβλήματα
 • WINDOWS τεχνολογία, γραφικό περιβάλλον με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων (Ms_C++, Netexpress, Crystal Report, Ms_V-Basic). Real Client/Server (R.P.C. control). Δυνατότητα για εγκατάσταση με ORACLE ή SYBASE
 • υποστήριξη μορφών δεδομένων για την άμεση εισαγωγή, εξαγωγή και σύνδεση με Ms_Access, Ms_Word, Ms_Excel, Ms_Query, PDF, κείμενο TXT και όλες τις βάσεις δεδομένων που είναι συμβατές με O.DB.C.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ,

 • σε εγκατάσταση από 1 έως 10 τερματικά, λειτουργικό σύστημα, Windows_11, Windows_10, Windows_8, Windows_7 ή Windows_Vista
 • για δικτυακές εγκαταστάσεις με μεγάλους όγκους αρχείων και περισσότερα από 10 τερματικά, λειτουργικό σύστημα Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2012, Microsoft Server 2011, Microsoft Server 2008 ή SuSE_Linux
 • για κάθε τερματικό, μνήμη RAM, τουλάχιστον 1GΒ
 • για δικτυακές εγκαταστάσεις με μεγάλους όγκους αρχείων και πολλά τερματικά, μνήμη RAM, για τον Server, μεγαλύτερη από 3 GΒ
 • για κάθε τερματικό, ταχύτητα επεξεργαστή, τουλάχιστον 1 GHz
 • για δικτυακές εγκαταστάσεις με μεγάλους όγκους αρχείων και πολλά τερματικά, ταχύτητα επεξεργαστή, για τον Server, μεγαλύτερη από 2 GHz
 • εκτυπωτή laser ή inkjet
 • οδηγό CD-RW
 • δυνατότητα πρόσβασης στο internet


Για να αποκτήσετε δωρεάν, ένα demo με την ΙΡΙΔΑ®, πατήστε εδώ...

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΥ
en
Τελευταία ενημέρωση:
10/07/2024 22:06:42

Επισκέπτες online 1

Live Support is OFFLINE!
 
 
 

Όροι τόπου    Δήλωση απορρήτου
   
Πνευματικά δικαιώματα (c) 1994-2023 ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
σήματα κατατεθέντα, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα

 

Ενημερώστε ένα φίλο Εκτύπωση Εμπρός Αρχική ΣελίδαΠίσω