Home
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Το σύστημα ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ΙΡΙΔΑ®, είναι το νέο σύγχρονο λογισμικό κοστολόγησης ζημιών οχημάτων. Η ΙΡΙΔΑ®, δημιουργεί ολοκληρωμένες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και προσφέρεται στους πραγματογνώμονες, τους επισκευαστές, τα οργανωμένα συνεργεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης όλων των πληροφοριών και διαδικασιών που αφορούν την κοστολόγηση εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εργασιών κατά την αυτοψία, τον προασφαλιστικό έλεγχο, την πραγματογνωμοσύνη, την πραγματογνωμοσύνη Σ.Α.Π. ή την επισκευή ενός οχήματος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των εμπλεκομένων μερών, όλων των πληροφοριών του οχήματος καθώς και των συνθηκών του ατυχήματος
 • παρακολούθηση εντολών, ζημιών, ανακλήσεων, επαναφορών και μεταβολών
 • δυναμική ανάπτυξη και διαχείριση τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών ανά εργοστάσιο, μοντέλο και έτος κατασκευής
 • δυναμική ανάπτυξη και διαχείριση παρατηρήσεων προασφαλιστικού ελέγχου (εξοπλισμός, μετατροπές, μέσα ασφαλείας, ζημιές, κ.λπ.)
 • δυναμική ανάπτυξη και διαχείριση τιμοκαταλόγων εργασιών (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.)
 • παρακολούθηση διαφορετικών μονάδων μέτρησης (τεμάχιο, λίτρο, ώρα εργασίας, μέτρο, κ.λπ.)
 • δυναμικοί συντελεστές παλαιότητας ανταλλακτικών και Φ.Π.Α.
 • διαχείριση επισυναπτομένων εγγράφων, σχεδιαγραμμάτων και φωτογραφιών
 • εκτύπωση έκθεσης αυτοψίας με δυνατότητα αποστολής και επισύναψης σε e-mail
 • εκτύπωση έκθεσης προασφαλιστικού ελέγχου με δυνατότητα αποστολής και επισύναψης σε e-mail
 • εκτύπωση έκθεσης πραγματογνωμοσύνης με δυνατότητα αποστολής και επισύναψης σε e-mail
 • εκτύπωση έκθεσης πραγματογνωμοσύνης Σ.Α.Π. με δυνατότητα αποστολής και επισύναψης σε e-mail
 • ημερολογιακή παρακολούθηση σε κάθε ενέργεια και κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο
 • δυναμική ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλιστικών εταιριών και συνεργατών
 • ολοκληρωμένη παρακολούθηση μαρτύρων, θυμάτων, κλινικών, δικηγόρων, συνεργείων και δικαστηρίων
 • παρακολούθηση πληρωμών. Εκτύπωση αποδείξεων σε μηχανογραφικό έντυπο ή χαρτί Α4
 • εορτολόγιο, γενεθλιολόγιο, διευθυνσιογράφος, αυτοκόλλητες ετικέτες
 • εξελιγμένο σύστημα αυτόματης ατομικής και μαζικής αποστολής SMS
 • έτοιμες βάσεις δεδομένων για άμεση λειτουργία (πόλεις, επαγγέλματα, χρήσεις, χρώματα, κ.λπ.) με στοιχεία υψηλής ακρίβειας


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • ειδικό σύστημα αυτόματης μαζικής ενημέρωσης της βάσης των ανταλλακτικών. Δυνατότητα που επιτρέπει στους εισαγωγείς ανταλλακτικών να ενημερώνουν αυτόματα το λογισμικό με τους τιμοκαταλόγους των προϊόντων τους
 • σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (E.R.P.). Καταγραφή όλων των προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών για κάθε εμπλεκόμενο μέρος. Ο απόλυτος ορισμός της έννοιας «ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» με την υλοποίηση της λογικής «ΠΡΟΣΩΠΑ», (σχεδιάστηκε το 1995 από την ΟΜΙΚΡΟΝ και υιοθετήθηκε σαν ιδέα, από πολλούς κατασκευαστές προγραμμάτων)
 • σύνδεση με το Ms_Word και το Ms_Excel
 • σύνδεση με οπτικό σαρωτή εγγράφων (scanner, camera) για την διαχείριση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση φωτογραφιών και εγγράφων
 • ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αξιογράφων (γραμμάτια, επιταγές, πιστωτικές, κ.λπ.). Σύνδεση με ζημιές και λογιστήριο
 • σύστημα δημιουργίας λογιστικών εγγραφών (Έσοδα/Έξοδα) για επιχειρήσεις με βιβλία Β΄κατηγορίας (λογαριασμοί, μισθοδοσίες, κ.λπ.)

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • εξαγωγή και εισαγωγή των στοιχείων για επικοινωνίες με διαφορετικά μηχανογραφικά συστήματα ή μεταφορές δεδομένων (Ms_Access, Ms_Word, Ms_Excel, Ms_Query, κ.λπ.)
 • εισαγωγή των στοιχείων από το παλαιό σας πρόγραμμα
 • ειδικό καταγραφικό σύστημα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ενεργειών του κάθε χρήστη

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ MΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΕΣΗ

 • αυτόματη ενημέρωση από το internet (Live Update)
 • διαχείριση χρηστών, με σύνθετους περιορισμούς των δυνατοτήτων τους
 • ειδική μέθοδος αποθήκευσης αρχείων (back-up). Απόλυτη ασφάλεια, ώστε να μην «χαθούν» ποτέ τα δεδομένα σας
 • ολοκληρωμένες λίστες, που λειτουργούν με σύνθετα ερωτήματα, δυναμικά φίλτρα, οριζόμενες μεθόδους ταξινόμησης και πολλαπλά επίπεδα συνόλων
 • πραγματική on-line σχεδίαση σε κάθε επίπεδο. Όλες οι εργασίες είναι αυτόματες και δεν «μπλοκάρονται». Οι εγγραφές μεταβάλλονται ή ακυρώνονται (ανά πάσα στιγμή) χωρίς να δημιουργούν προβλήματα
 • WINDOWS τεχνολογία, γραφικό περιβάλλον με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων (Ms_C++, Netexpress, Crystal Report, Ms_V-Basic). Real Client/Server (R.P.C. control). Δυνατότητα για εγκατάσταση με ORACLE ή SYBASE
 • υποστήριξη μορφών δεδομένων για την άμεση εισαγωγή, εξαγωγή και σύνδεση με Ms_Access, Ms_Word, Ms_Excel, Ms_Query, PDF, κείμενο TXT και όλες τις βάσεις δεδομένων που είναι συμβατές με O.DB.C.

ΓΙΑ ΝΑ TΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ,

 • σε εγκατάσταση από 1 έως 10 τερματικά, λειτουργικό σύστημα, Windows_11, Windows_10, Windows_8, Windows_7 ή Windows_Vista
 • για δικτυακές εγκαταστάσεις με μεγάλους όγκους αρχείων και περισσότερα από 10 τερματικά, λειτουργικό σύστημα Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2012, Microsoft Server 2011, Microsoft Server 2008 ή SuSE_Linux
 • για κάθε τερματικό, μνήμη RAM, τουλάχιστον 1GΒ
 • για δικτυακές εγκαταστάσεις με μεγάλους όγκους αρχείων και πολλά τερματικά, μνήμη RAM, για τον Server, μεγαλύτερη από 3 GΒ
 • για κάθε τερματικό, ταχύτητα επεξεργαστή, τουλάχιστον 1 GHz
 • για δικτυακές εγκαταστάσεις με μεγάλους όγκους αρχείων και πολλά τερματικά, ταχύτητα επεξεργαστή, για τον Server, μεγαλύτερη από 2 GHz
 • εκτυπωτή laser ή inkjet
 • οδηγό CD-RW
 • δυνατότητα πρόσβασης στο internet

 
Για να αποκτήσετε demo, με την
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ,
επικοινωνήστε με την ΟΜΙΚΡΟΝ


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΥ
en
Τελευταία ενημέρωση:
10/07/2024 22:06:42

Επισκέπτες online 2

Live Support is OFFLINE!
 
 
 

Όροι τόπου    Δήλωση απορρήτου
   
Πνευματικά δικαιώματα (c) 1994-2023 ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
σήματα κατατεθέντα, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα

 

Ενημερώστε ένα φίλο Εκτύπωση Εμπρός Αρχική ΣελίδαΠίσω